Policy (Dutch)

Beleidsplan Stichting World Projects 2022 – 2024

1.           Inleiding

In november 2020 is de Stichting World Projects opgericht.

Dit beleidsplan heeft betrekking op de periode januari 2022 tot en met december 2024. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning in de genoemde periode.

Het bestuur van Stichting World Projects bestaat uit:

Hr. M.H. (Marten) Jansen                       – Voorzitter (Chairman)                       – m.jansen@worldprojects.nl            

Hr. G. (Gerald) van Zuthem                   – Secretaris (General Secretary)        – g.vanzuthem@worldprojects.nl             

Mw. J. (Maja) de Zwaan                          – Penningmeester (Treasurer)           – m.dezwaan@worldprojects.nl

Hr. R. B. (Ruud) Rouvoet                        – Bestuurslid (Board Member)          – r.rouvoet@worldprojects.nl

Hr. R (Roeland) ten Napel                     – Bestuurslid (Board Member)           – r.tennapel@worldprojects.nl

2.           Visie en Missie

2.1 Visie

Het bestuur van Stichting World Projects is van mening dat rechtstreekse ontwikkelingshulp in ontwikkelingslanden zelf de beste garantie is voor de meest maximale ondersteuning en het meest maximale rendement. Het rechtstreeks uitvoeren van missies door Nederlandse Experts verstevigt en borgt de groei van bedrijven en (onderwijs-)instellingen in ontwikkelingslanden.

2.2. Missie

We helpen organisaties in ontwikkelingslanden en opkomende markten te groeien en creëren een positieve invloed op de economie, het milieu en de maatschappij. Door middel van lokale ondersteuning creëren wij mogelijkheden voor de ontwikkeling en groei van organisaties, (onderwijs-)instellingen en medewerkers en/of studenten.

Wij ondersteunen uitdrukkelijk kansengelijkheid en vrouwenemancipatie binnen ontwikkelingssamenwerking.

Deze doelstelling van de Stichting World Projects is omschreven in de Stichtingsstatuten en Notariële oprichtingsakte zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in december 2020.

.

 

3.           Ambities

Ons doel is om lokale, hands-on ondersteuning te geven aan organisaties en (onderwijs-)instellingen in ontwikkelingslanden. Het uitvoeren van missies maar met focus op groei en versteviging. Wij realiseren dit door het uitvoeren van projecten. Onze focus ligt hierbij primair op het ondersteunen van organisaties in de Toeristensector en ondersteuning aan het lokale (beroeps-)Onderwijs in ontwikkelingslanden.

3.1 Projecten

Binnen de Stichting is ruime ervaring op het gebied van ontwikkelingsprojecten aanwezig. Bestuurders zijn, onder meer via PUM Netherlands Senior Experts in Den Haag (een samenwerkingsverband tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en VNO/NCW) en diverse samenwerkingsverbanden met PO en MBO Onderwijs instellingen, in het recente verleden intensief betrokken geweest bij de uitvoering en coördinatie van een groot aantal ontwikkelingsprojecten.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • October 2023:  Malawi – Don Bosco Institute, Lilongwe, Matunkha Center, Rumphi (Boma), Sonda Vocational Center, Mzuzu (Mzimba)
 • August 2023: Kenia – Mombasa (Mvita), Mwena Primary School, Mwena (Kwale) (for Delta World Schools)
 • May 2023: Azerbaijan – Baku (PHSS), Qabala, Şəki, Gəncə and Lənkəran
 • March 2023: Pakistan پاکستان Embassy, The Hague, Netherlands
 • September 2022: Armenië – Yerevan en Sisian
 • November 2021: Pakistan  – Karachi (EFP, PITHM), Islamabad (Dutch Embassy, IBEX), Rawalpindi (TDCP, ITHM), Bhurban (PC Bhurban) en Murree (Tourist Facilitation Center)
 • September 2019: Malawi – Lilongwe – Don Bosco Institute (Tsambango).
 • Februari 2019: Malawi – Lilongwe – Don Bosco Institute (Tsambango), het Technical College in Mzuzu en het Matunkha Centre in Rumphi.
 • October 2017: Armenia – Yerevan (Ministry of Agriculture, State Committee for Tourism, SSFS, FREDA, UNDP/UN), Areni, Sisian (SME-DNC) en Goris. 
 • Mei 2017: Armenia – Yerevan (Ministry of Agriculture, World Vision, UNDP/UN, CARD).
 • April 2017: Georgia – Tblisi, Kazbegi, Gori, Borjomi en Akhaltsikhe.
 • September 2016: Georgia – Tblisi (ACDA, ZRDA), Telavi, Kutaisi, Batumi en de Autonome Republiek Ajara (Ministry of Agriculture, Chamber of Commerce)
 • February 2016: Georgia – Tblisi (USAID REAP, ACDA, ENPARD, Dutch Embassy), Gudauri, Ananuri, Kutaisi en Baghdati.
 • May 2015: Georgia – Tblisi (Dutch Embassy), Kutaisi en Batumi.
 • November 2014:   Malawi – Lilongwe – Don Bosco Institute (Tsambango).
 • November 2013: Benin – Porto Novo – Project Dôna (Kingdom of Allada).
 • February 2013: Burundi – Bujumbura – Project Saga Plage (Lake Tanganyika).
 • February 2013: Burundi – Makamba – Project Nyanza Lac (Lake Tanganyika).
 • July 2012: Zambia – Lusaka – Project Nomads Court (Alick Nkhata).
 • April 2011:   Zambia – Chipata – Craftcentre (Ngolo).
 • April 2011:   Malawi – Lilongwe – Don Bosco Institute (Tsambango).

In de komende 3 jaar hebben wij de ambitie om samen met onze partners  een groot aantal ontwikkelingsprojecten te realiseren in, naast de huidige ontwikkelingslanden, een nog te selecteren aantal ontwikkelingslanden. Focusgebieden hierbij zijn (initieel) de sectoren Toerisme, Hospitality en gerelateerd Beroepsonderwijs maar wij streven uitdrukkelijk uitbreiding van landen en sectoren na.

Toerisme

Door middel van ondersteuning aan organisaties in de Toeristenbranche versterken wij de markt. 

Onderwijs

Ten behoeve van het onderwijs richten wij ons met name op het versterken van (beroeps-)onderwijs in ontwikkelingslanden door de diverse Curricula te toetsen tegen (Internationale-) standaarden, door donaties en door het leveren van materialen en lesmateriaal.

Uitvoering

De projecten worden uitgevoerd door Nederlandse Experts met ruime kennis en ervaring op dit vakgebied. Bij groei gaan wij ons richten op nieuwe, nog nader te bepalen landen en sectoren.

3.2 Verantwoording
Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag dat, na accountancy controle, wordt gepubliceerd op onze website.

In de komende jaren werken wij toe naar een CBF Erkenning voor onze stichting waarmee wij ons conformeren aan de normen die door en voor de fondsenwervende sector is vastgesteld.

3.3 Fondsenwerving

Voor het verkrijgen van de benodigde fondsen werven wij bij:

 • onze (bestaande) donateurs,
 • starten wij een Crowdfunding-actie,
 • geven wij lezingen voor de lokale service clubs,
 • geven wij lezingen op (middelbare-) scholen, 
 • schrijven wij vermogensfonds(en) en andere steunfondsen aan,
 • vragen wij een suppletie aan bij o.a. Wilde Ganzen,
 • sluiten wij sponsorovereenkomsten af.

Door onze ervaring bij de eerder genoemde ontwikkelingsprojecten beschikken wij over uitgebreide kennis op het gebied van fondsen- en sponsorwerving.

.

4.           Kansen & Bedreigingen

Kansen

Wij zien kansen bij het realiseren van onze hands-on doelstelling gebaseerd op de ruim opgedane ervaring op dat gebied. Door zelf kennis te brengen naar projecten in ontwikkelingslanden is een 1 op 1 contact mogelijk waardoor maximaal kan worden ondersteund en gerealiseerd.

Bedreigingen

In de komende 3 jaar zullen wij een oplossing moeten vinden voor het aantrekken van benodigde fondsen cq sponsoring. Naast de activiteiten op dat gebied is het aantrekken van voldoende vakkundige Nederlandse Experts een constante uitdaging. Als grootste bedreiging zien wij Covid-19. Bij het aanhouden van de pandemie zal het realiseren van projecten in ontwikkelingslanden niet of slechts heel beperkt uitvoerbaar zijn.

.

5.           Bestuurlijke zaken

Het bestuur van de Stichting World Projects bestaat uit vijf onbezoldigde leden.

Ons jaarverslag wordt jaarlijks voor 1 juli gepubliceerd op onze website.

De jaarrekening wordt gecontroleerd door een kascommissie van vrijwilligers uit ons vaste donateurenbestand. Financiële borging is gekoppeld aan unanieme besluitvorming. Besteding van gelden dient gedragen te zijn door de gezamenlijke bestuurders waarbij zij gelijkwaardig stemrecht hebben.

Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling.

6.           Slot

Kernwaarden

Kernwaarden van onze Stichting zijn: Compassie met de lokale bevolking, respect voor de lokale omstandigheden en samenwerking met lokale bestuurders, organisaties en instellingen. Wij ondersteunen expliciet initiatieven gericht op het gebied van (vrouw en gender-) gelijkheid. Bij alles wat wij doen verliezen wij onze kernwaarden niet uit het oog. 

Onze Experts vragen wij een VOG te overleggen.

Samenwerkingen en lidmaatschappen 

Onze Stichting werkt momenteel niet samen met andere Stichtingen die zich richten op ontwikkelingsprojecten. Het is echter onze intentie te zoeken naar passende samenwerkverbanden. Wij overwegen een verbintenis van sponsoren en mensen die dicht bij onze Stichting staan aan te gaan in de vorm van een meerjarige samenwerking of lidmaatschap/jaarlijkse contributie.

ANBI/RSIN

Wij zijn geregistreerd bij de Belastingdienst als een ANBI Stichting.

Hierdoor kunnen giften van de inkomstenbelasting worden afgetrokken.

Daarvoor is het bedrag en het ANBI nummer noodzakelijk.

Ons ANBI nummer (ook wel RSIN nummer) is:  8620 47 079